Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
465 382 125

účetní obce
732 366 828
starosta
702 292 311
místostarostka
732 324 390

obec"zavinač"cotkytle.cz
starosta"zavinač"cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

POLICIE ČR
nadstr. Jan Kaplan
974 580 731

CzechPOINT

CzechPOINT

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

třídění a svoz odpadků

Svoz směsného odpadu provádí v obci společnost:

EKOLA České Libchavy s.r.o.
56114 České Libchavy
Telefon: 465 461 500
Fax: 465 461 509
E-mail: ekola@mariuspedersen.cz
Internet: www.ekola.cz

Svoz odpadu je každý lichý týden ve středu v měsíci.

Obecně závazná vyhláška Obce Cotkytle č. 7/2015

Příloha č. 1 k vyhlášce 7/2015

Sběrné místo použitých elektrozařízení je na chodbě obecního úřadu.

Místa určená pro odkládání jednotlivých druhů odpadu.

1)Tříděný odpad – plasty včetně PET lahví a nápojové kartony : na obecním úřadě v Cotkytli jsou
k vyzvednutí plastové pytle, které je nutné po naplnění uzavřít a dle odpadového kalendáře připravit v uvedený den svozu „ dům
od domu“ k hlavní komunikaci 1x měsíčně.

2)Tříděný odpad – sklo : na níže uvedených stanovištích jsou umístěny sběrné nádoby tzv. zvony
zelené a bílé barvy.
- Cotkytle – v přístřešku na popelnice
- Janoušov – u autobusové čekárny
- Herbortice – u čp. 17 – prodejna
- Mezilesí – na návsi

Tyto nádoby jsou vyprazdňovány firmou KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí dle odpadového
kalendáře 1x za měsíc.

3)Papír zabalený do papírových krabic či převázaný v balíku a označený čárovým kódem se
připraví v den uvedený v odpadovém kalendáři ke svozu „ dům od domu“ 1 x měsíčně.

4)Objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány mobilním sběrem,
který provádí firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí 2x ročně. Termín mobilního sběru je vyhlášen
místním rozhlasem , vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce Cotkytle.

5)Železo a směsný kovový odpad je sbírán 1x ročně. U kostela v Cotkytli je přistaven kontejner,
do kterého občané mohou tento odpad dávat.

6)Směsný odpad – na tento odpad jsou určeny plastové nebo plechové popelnice, jejichž svoz
zajišťuje firma EKOLA a.s. České Libchavy vždy v lichý týden ve středu v dopoledních hodinách.
Pro fyzické osoby, vlastnící v obci stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a pro
občany trvale bydlící v obci, kteří mají nemovitost vzdálenou více jak 500 m od trasy svozu, jsou
určeny popelnice ve vlastnictví obce, umístěné v Cotkytli před budovou obecního úřadu,
v Janoušově u autobusové čekárny a v Herborticích u čp. 17 – prodejna. Na požádání jim může
být na tato stanoviště umístěna i jejich vlastní popelnice.
 

webkamera

kalendář

počasí

Počasí