A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: c

Filename: controllers/stranka.php

Line Number: 23

Cotkytle

Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

úvod

Výběrové řízení

Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici Městského úřadu Lanškroun.Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 formuláře


Upozornění

Upozorňujeme občany a návštěvníky obecního úřadu, že pro veřejnost bude úřad otevřen pouze dle obvyklých úředních hodin : 

v pondělí a ve středu  7:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00 

MIMO TYTO HODINY BUDE ÚŘAD PRO VEŘEJNOST  UZAVŘEN !

Vážení občané. Vzhledem k nelepšící se situaci způsobené virem Covid19 Vás prosíme, abyste své platby za odpady a psy platili pokud možno bezhotovostně. Pošlete si email s dotazem na výši své platby na obec@cotkytle.cz , odpovíme Vám jak výši platby, tak i číslo účtu a variabilní symbol. Pro Vás, starší generaci, která nemá emailové spojení, nebo internetové bankovnictví máme doporučení, využijte své děti nebo vnoučata, určitě Vám s platbou pomohou, neriskujte se svým zdravím víc než je potřebné. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, je možné samozřejmě poplatky zaplatit osobně, ve výše uvedených úředních hodinách.  

Platí i pro ověřování podpisu či kopie, přihlašování k trvalému pobytu a kopírování!!!

Týká se i vyplácení peněz rodičům  žáků základní školy – budou vypláceny poslední týden v březnu, pokud se situace zlepší.


Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.


Informace o sčítání lidu, domů a bytů

Oznámení Českého statistického úřadu  O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE. Bližší informace jsou na stránce https://www.scitani.cz/Vyhlášení soutěže

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Krajina a příroda Lanškrounska


Nabídka práce

Základní a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí hledá učitele/ku na plný úvazek od 1. května 2021.


Prodloužení termínu na přiznání daně z nemovitých věcí 2021

Termín pro podání daňového přiznání  k dani z nemovitostí (týká se i daně silniční) se mění. Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna, letos však půjde formulář podat až do 1. dubna. Ministryně financí totiž kvůli koronaviru rozhodla o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.  Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.Placení poplatků

Placení poplatků

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů za daný rok se v naší obci platí do 31. března.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet:
111309115/0300. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo popisné domu ( u domu kde je pod jedním číslem popisným více bytů je možné napsat do zprávy pro příjemce jméno). V současné pandemické době preferujeme bezhotovostní platbu.

Výše poplatků:

Poplatek za svoz odpadu
Osoba která má v obci trvalý pobyt 250 Kč na osobu.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 350 Kč.
 

Poplatek ze psů
a) za jednoho psa 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč.

 archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí