Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

úřední deska 2015

vyvěšeno dnesejmuto dne21.12.20155.1.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


MÚ Lanškroun21.12.20155.1.2016

OÚ Cotkytle21.12.20155.1.2016

OÚ Cotkytle15.12.201531.12.2015

Rozpočet obce na rok 2016


OÚ Cotkytle14.12.201531.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 8/2015


OÚ Cotkytle14.12.201531.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 7/2015


OÚ Cotkytle14.12.201531.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 6/2015


OÚ Cotkytle3.12.201511.12.2015

Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat v pátek 11. 12. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.


OÚ Cotkytle30.11.201516.12.2015

Veřejné vyhlášky o možnosti převzít písemnost


OÚ Cotkytle25.11.201512.12.2015

Veřejná vyhláška


MÚ Lanškroun25.11.201511.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016


OÚ Cotkytle9.11.201525.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015


OÚ Cotkytle9.11.201525.11.2015

Obecně závazná vyhláška 3/2015


OÚ Cotkytle31.10.201520.11.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 23. 10. 2015


OÚ Cotkytle30.10.201515.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015


OÚ Cotkytle29.10.201515.11.2015

Záměr prodat pozemky s budovou


OÚ Cotkytle26.10.201511.11.2015

Protokol o kontrole z Ministerstva vnitra


OÚ Cotkytle14.10.201523.10.2015

Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat v pátek 23. 10. 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 


OÚ Cotkytle25.9.201526.10.2015

Veřejná vyhláška - uzemní plán obce Cotkytle


MÚ Lanškroun14.9.201529.9.2015

Seznam pozemků s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem


OÚ Cotkytle10.9.20151.10.2015

Program obnovy obce a rozvoje obce Cotkytle na léta 2015-2019

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 8. 2015 schválilo Program obnovy a rozvoje obce Cotkytle na léta 2015 - 2019.


OÚ Cotkytle7.9.20157.10.2015

Veřejná nabídka

Pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům.


Státní pozemkový úřad31.8.201514.9.2015

OÚ Cotkytle31.8.201514.9.201527.8.201512.9.2015

Veřejnoprávní smlouva - RÚIAN


OÚ Cotkytle21.8.20155.9.2015

Záměr směnit pozemek


OÚ Cotkytle13.8.201521.8.2015

Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat v pátek 21. 8. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu


OÚ Cotkytle7.8.201523.8.2015

Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy_studny


MÚ Lanškroun21.7.201528.8.2015

Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod


Ministerstvo životního prostředí17.7.20153.8.2015

Nařízení města Lanškroun

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


MÚ Lanškroun15.7.201531.7.2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost


OÚ Cotkytle13.7.201529.7.2015

Zákaz používat a akumulovat vodu na tocích

Městský úřad Lanškroun vydává veřejnou vyhlášku na zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami. Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné
nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu.


MÚ Lanškroun29.6.201516.7.2015

Záměr prodat část pozemku


OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

Záměr prodat část pozemku


OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

Záměr směnit pozemek


OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015


OÚ Cotkytle29.6.201516.7.2015

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015


OÚ Cotkytle10.6.201519.6.2015

Zasedání zastupitelstva

Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat v pátek 19. 6. 2015 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu


OÚ Cotkytle28.5.201518.6.2015

DSO Lanškrounsko

Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2014.


DSO Lanškrounsko27.5.201512.6.2015

Seznámení s charakterem možného ohrožení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými
opatřeními a způsobem jejich provedení. Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto dokumentu plní svou povinnost vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.


OÚ Cotkytle25.5.201518.6.2015

Závěrečný účet Obce Cotkytle za rok 2014
29.4.201515.5.2015

Záměr prodat pozemek v Herborticích


OÚ Cotkytle29.4.201515.5.2015

Záměr prodat část pozemku v Mezilesí


OÚ Cotkytle28.4.20157.8.2015

Dotační program DSO Lanškrounsko


DSO Lanškrounsko27.4.201513.5.2015

OÚ Cotkytle27.4.201513.5.2015

OÚ Cotkytle24.4.20157.6.2015

Veřejná vyhláška

Finanční úřad Pardubického kraje - zveřejnění hromadných předpisů daně z nemovitých věcí.


Finanční úřad17.4.201524.4.2015

Zastupitelstvo obce

Dne 24. 4. 2015 se koná v 18.00 hod. zasedání Zastupitelsvo obce Cotkytle v zasedací místnosti obecního úřadu. Jste srdečně zváni.

 


OÚ Cotkytle3.4.201520.4.2015

Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Lanškroun, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení,podle § 7 odst. 1 zákona, na vznik pracovního poměru zaměstnance města Lanškroun na pozici:

vyhláška 2/2011Vedoucí oddělení právního a přestupků, právník města
vyhláška 2/2011Referent/ka kanceláře starosty a tajemníka

 


MÚ Lanškroun1.4.201530.6.2015

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek


Ministerstvo zemědělství2.3.201518.3.2015

Výtah ze zápisu zastupitelstva dne 20.2.2015


OÚ Cotkytle25.2.201513.3.2015

Záměr prodat část pozemkové parcely


OÚ Cotkytle24.2.201520.3.2015

Vyhlášení konkursu

Usnesením Rady města Lanškroun č. 75/2015 ze dne 23. 02. 2015 byl vyhlášen konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854379.


MÚ Lanškroun23.2.201512.3.2015

Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2015


DSO Lanškrounsko18.2.20158.3.2015

Příkaz k exekuci

Příkaz k exekuci proti povinnému - Vojkovský Petr - Stoklásek Jiří


Exekutorský úřad12.2.201521.2.2015

Pozvánka

 Podle § 92 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích svolávám zasedání Zastupitelstva obce Cotkytle, které se bude konat v pátek 20. 2. 2015 od 18.00 h 
v zasedací místnosti Obecního úřadu


OÚ Cotkytle10.2.201527.2.2015

Pozemky s neznámým majitelem

Zveřejňujeme údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových20.1.201520.2.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje".


Ministerstvo životního prostředí19.1.201522.2.2015

Sčítání zvěře

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovuje termín sčítání zvěře na den 28. února 2015.


Pardubický kraj


archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí