Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
+420 465 382 125

účetní obce
+420 732 366 828
starosta
+420 702 292 311
místostarostka
732 324 390

obec"zavinač"cotkytle.cz
starosta"zavinač"cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

POLICIE ČR
nadstr. Jan Kaplan
974 580 731

CzechPOINT

CzechPOINT

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

úvod

Výběrové řízení

Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici Městského úřadu Lanškroun.Krizové opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021 formuláře


Upozornění

Upozorňujeme občany a návštěvníky obecního úřadu, že pro veřejnost bude úřad otevřen pouze dle obvyklých úředních hodin : 

v pondělí a ve středu  7:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00 

MIMO TYTO HODINY BUDE ÚŘAD PRO VEŘEJNOST  UZAVŘEN !

Vážení občané. Vzhledem k nelepšící se situaci způsobené virem Covid19 Vás prosíme, abyste své platby za odpady a psy platili pokud možno bezhotovostně. Pošlete si email s dotazem na výši své platby na obec@cotkytle.cz , odpovíme Vám jak výši platby, tak i číslo účtu a variabilní symbol. Pro Vás, starší generaci, která nemá emailové spojení, nebo internetové bankovnictví máme doporučení, využijte své děti nebo vnoučata, určitě Vám s platbou pomohou, neriskujte se svým zdravím víc než je potřebné. Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, je možné samozřejmě poplatky zaplatit osobně, ve výše uvedených úředních hodinách.  

Platí i pro ověřování podpisu či kopie, přihlašování k trvalému pobytu a kopírování!!!

Týká se i vyplácení peněz rodičům  žáků základní školy – budou vypláceny poslední týden v březnu, pokud se situace zlepší.


Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19.


Informace o sčítání lidu, domů a bytů

Oznámení Českého statistického úřadu  O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE. Bližší informace jsou na stránce https://www.scitani.cz/Vyhlášení soutěže

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže LANŠKROUNSKO 2020

Krajina a příroda Lanškrounska


Nabídka práce

Základní a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí hledá učitele/ku na plný úvazek od 1. května 2021.


Prodloužení termínu na přiznání daně z nemovitých věcí 2021

Termín pro podání daňového přiznání  k dani z nemovitostí (týká se i daně silniční) se mění. Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna, letos však půjde formulář podat až do 1. dubna. Ministryně financí totiž kvůli koronaviru rozhodla o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021.  Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.Placení poplatků

Placení poplatků

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů za daný rok se v naší obci platí do 31. března.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet:
111309115/0300. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo popisné domu ( u domu kde je pod jedním číslem popisným více bytů je možné napsat do zprávy pro příjemce jméno). V současné pandemické době preferujeme bezhotovostní platbu.

Výše poplatků:

Poplatek za svoz odpadu
Osoba která má v obci trvalý pobyt 250 Kč na osobu.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 350 Kč.
 

Poplatek ze psů
a) za jednoho psa 200 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let  100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč.

 archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí