Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
+420 465 382 125
+420 732 366 828
starosta
+420 702 292 311
obec@cotkytle.cz
starosta@cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

CzechPOINT

CzechPOINT

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

úvod

Rekonstrukce v kulturním domě

Na obnově obecního majetku se pracuje i přes tuto nepěknou dobu. Probíhá rekonstrukce výčepu v kulturním domě. To co vidíte na fotografiích už není. Je hotová nová skříň na sklo a nový výčepní pult. Instaloval se 100 litrový boiler na teplou vodu. Nyní se provádějí nové obklady na stěnách.

Foto I    Foto II


Omezení dopravního spojení

Od 28. 3. 2020 do 30. 6. 2020 se mění jizdní řády autobusů a vlaků. http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7
Linky mají číslo 700917, 700950, 930279 a 932287.


Otevření Pošty Partner

Vzhledem k tomu, že se naší firmě podařilo zajistit ochranné pomůcky pro pracovníky přepážek Pošt Partner, bude od 30. března 2020 Pošta Partner ve Vaší obci znovu otevřena v klasické otevírací době. Pokud dojde k dalším mimořádným opatřením vlády nebo provozním obtížím, budete o změnách otevírací doby informováni.

Kateřina Rudalská

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí


--


Informace k dopravě

Informace náměstka hejtmana k veřejné dopravě v době nouzového stavu.Nařízení vlády

Oznamujeme občanům, že vláda vydala nové nařízení, podle kterého dochází ke změně nákupních hodin pro osoby starší 65 let a dále osoby hendikepované s doprovodem. Nově platí, že v prodejnách potravin a drogérie tyto osoby nakupují v době od 7 do 9 hod. Ostatní mají po tuto dobu zákaz vstupu do těchto prodejen. Děkujeme, že respektujete toto nařízení a pomáháte chránit zdraví všech občanů.

Neaktuální ode dne 24. 3. 2020


Aktuální informace Orlickoústecké nemocnice.

Opatření v nemocnici v Ústí nad OrlicíOpatření hejtmana dne 18. 3. 2020

Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020 - Podle ustanovení § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "krizový zákon") v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění uvedeném v ustanovení § 14 odst. 6 krizového zákona

1) nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochraných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejyn potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotních prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotních zařízení, školských zařízení a pošt na území Pardubického kraje počítaje dne 18. 3. 2020 od 18:00 do odvolání, nejdéle však do doby trvání nouzového stavu.

2) ukládám

a) obcím Pardubického kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, webové stránky apod.),

b) dopravcům zabezpečujícícm veřejnou dopravu zveřejnit toto opatření ve vozidlech veřejné dopravy a na jiných vhodných místech

3. žádám Krajským úřadem Pardubického kraje oslovené provozovatele televizního a rozhlasového vysílání s odvoláním na ustanovený § 30 krizového zákona o neprodlené zveřejnění obsahu tohoto krizového opatření bez úpravy obsahu a smyslu. Více na http://bit.ly/2J1MWqF.

Aktualizace v 15.00 hod.
Vláda České republiky současně rozhodla s účinností od dnešní půlnoci o zákazu vycházení na veřejnost bez použití těchto ochranných prostředků.

Od zítřejšího dne dále platí nařízení vlády, podle kterého v době od 10 do 12 hod. budou moci nakupovat v prodejnách potravin, lékárnách a drogeriích pouze osoby starší 65 let. Osoby mladší mají po tuto dobu zákaz vstupu do těchto prodejen.

Opatření hejtmana

Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020, dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení. Opatření je platné od 00:00 hod dne 18.3.2020 do odvolání.Nová informační linka


Nošení a udržba roušek

POZOR! INFORMACE K NOŠENÍ A ÚDRŽBĚ ROUŠEK.
Jde o informace z Krajské hygienické stanice PK, pracoviště ÚO:
Roušky noste pouze při styku s lidmi, především pak do místností. Roušky na venkovní prostory nejsou smysluplné!
Před nasazením roušky je třeba si řádně umýt ruce. Na roušky zbytečně nesahat, určitě ne dovnitř roušky. Pokud potřebujete roušku stáhnout, stáhněte ji za okraj a nasaďte zpět opět za okraj.

ÚDRŽBA BAVLNĚNÝCH ROUŠEK (nikoliv těch standardních): Neexistuje žádný metodický návod, jak udržovat bavlněné roušky. Tyto roušky nejsou standardní záležitost, nicméně KHS doporučuje bavlněné roušky VYVAŘOVAT KAŽDÝ DEN. Ideální je mít dvě a střídat je. Rozhodně nenosit jednu bavlněnou roušku více jak jeden den bez vyvaření!

Nepříjemná informace je ta, že roušky nejsou k dostání a stát jich nemá dostatek pro všechny občany. Přednostně je vybavován IZS, lékaři, hasiči  a pod. Je na každém, jak si roušku opatří. Děkuji občanům, kteří si začali roušky sami vyrábět. Připomínám, že do autobusu již bez roušky nemůžete.

Návod jak vyrobit roušku je zde nebo zdeZpřísnění podmínek pro cestující

Vážení cestující,
z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru se zpřísňují hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 platí zákaz vstupu do autobusů bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat i šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

Zároveň z důvodu zamezení přenosu nákazy koronaviru /SARS CoV-2/, šíření nemoci COVID-19 a v zájmu zachování dopravní obslužnosti neobsazujte, prosím, první tři řady sedadel za řidičem.

Děkujeme za pochopení a za dodržování nařízených pravidel.

ICOM transport a.s. - oficiální stránky společnosti

Uzavření Pošty Partner

KONZUM oznamuje, že Pošta partner v Cotkytli bude z vyhlášení  nouzového stavu v ČR uzavřena do odvolání.


Zavření kulturních institucí

Na základě usnesení vlády k nouzovému stavu zastavujeme propůjčování kulturního domu do odvolání. Vyjímku mají jen pohřby. Zároveň uzavíráme místní knihovnu, taktéž do odvolání.


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Zavedení prázdninového provozu v autobusové dopravě

V souvislosti s přerušením výuky na školách přistoupil Pardubický kraj k omezení provozu autobusové dopravy. Ode dne 13.3.2020 bude zahájen tzv. prázdninový režim jízdních řádů, což znamená že dojde k omezení provozu vybraných  spojů a to až do doby zahájení výuky.Opětovné uzavření nemocnic

Na všech odděleních léčebné péče ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje je s okamžitou platností vyhlášen zákaz návštěv. Důvodem k tomuto preventivnímu opatření je nepříznivá situace v šíření nákazy COVID-19 v Evropě, zejména v Itálii, a výskyt onemocnění v České republice. Zákaz návštěv se týká všech pracovišť Nemocnice Pardubického kraje, tzn. Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnice.


Konkurz na místo ředitele školy

Starosta obce Cotkytle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí.Kroužek keramiky

I v letošním roce bude pokračovat kroužek keramiky. Začíná se 13. a 14. ledna 2020.

Aktualizace. Činnost kroužku je od 11.3.2020 zastavena do odvolání.Svozový kalendař

V příloze je svozový kalendář v digitální podobě.
archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí