A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: c

Filename: controllers/stranka.php

Line Number: 23

Cotkytle

Cotkytle

COTKYTLE   HERBORTICE   JANOUŠOV   MEZILESÍ

kontakt

Obec Cotkytle
Cotkytle 3
561 32  Cotkytle
+420 465 382 125
+420 732 366 828
starosta
+420 702 292 311
obec@cotkytle.cz
starosta@cotkytle.cz

Správce kulturního domu
732 324 390

CzechPOINT

CzechPOINT

poloha obce

poloha obce

odkazy

ZŠ a MŠ Cotkytle

GObec

Severo-Lanskrounsko

DSO

navstevalekare.cz

úvod

Kalkulace vodného pro rok 2020

Cena vodného bude činit 47,-  Kč/m3 bez DPH (54,05 Kč/m3 vč. DPH v sazbě 15 % platné do 30. 4. 2020 a 51,70 Kč/m3 v sazbě 10 % platné od 1. 5. 2020). Ve srovnání s cenou pro rok 2019 se jedná se o zvýšení ceny o 4,4 %, ke kterému jsme museli přistoupit po více než 3 letech ve vazbě na trvale rostoucí náklady. Z důvodu snížení sazby DPH, které nabude účinnosti od 1. 5. 2020 bude však cena pro konečné spotřebitele po tomto datu ještě nižší než byla v předchozích letech. Detailní kalkulaci Vám zasíláme v příloze. Podrobnější informace naleznete také na stránce www.vak.cz v sekci „Zákazníci“ a v části „Ceník vodného a stočného“

Mgr. Ing. Petr Dobroucký

ekonomický náměstekVánoční koncert ve Štítech

Vánoční koncert ve Štítech

 Strategický plán obce

Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání schvalovat strategický plán rozvoje obce na roky 2020 - 2026. V přílohách je možno do něho nahlédnout.Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ve spolupráci s obcemi svazku v letošním roce zrealizoval další z projektů, zabývajících se opravou drobných sakrálních staveb. V rámci projektu s názvem "Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2019" bylo zrestaurováno celkem 7 drobných sakrálních staveb ze 6 členských obcí. Celkové náklady činily částku 663 146 Kč, z čehož celých 450 tisíc Kč pokryla dotace Pardubického kraje a zbylých více jak 214 tisíc Kč dofinancovaly obce, na jejichž území se památky nachází.
V Cotkytli šlo o restaurátorské práce na kříži, které provedl pan Hynek Bláha z Vysokého Újezdu. Konkrétně šlo o tzv. Thunnův kříž, mezi Janoušovem a Cotkytlí. Kulturní památky jsou dle našeho názoru velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby a nezaměnitelnou součástí naší krajiny. Mikroregion Severo-Lanškrounsko proto považuje péči o památky za základ posilování vztahu obyvatel ke svému regionu, ale také za významný prvek péče o celkový vzhled krajiny, který vytváří základní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.Bezpečnostní desatero

Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro naše spoluobčany informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.Cestování vlakem a autobusem

Od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2020 je možné pořízení karty IREDO za symbolických 30 korun.
Další informace o cestování  v  Pardubickém kraji se dozvíte na www.pardubickykraj.cz/vlakem


Nadační fond

Nadační fond "S námi je tu lépe" pomáhá již mnoho let a má podporu celého regionu. Ve firmě Isolit Bravo se sešli podporovatelé fondu S námi je tu lépe, který podporuje Orlickoústeckou nemocnici Orlickoústecká Nemocnice. Předseda správní rady a ředitel firmy Kvido Štěpánek je pozval na setkání, kde byli seznámeni s aktuálními projekty. Ty jsou zaměřené na nácvik resuscitace novorozenců a efektivní léčbu cévních uzávěrů. Obec Cotkytle je pravidelným podporovatelem fondu.

fotogalerie


Adventní Lanškroun

Letošní adventní Lanškroun se bude od těch minulých trochu lišit. Změnu přinesou především adventní trhy. Ty v letošním roce ponesou název Fler Jarmark, budou otevřeny každý pátek, sobotu a neděli od 14 do 19 hodin. Centrem dění nebude pouze náměstí J. M Marků. Program bude navazovat koncerty v kostele sv. Václava, bohoslužbami v evangelickém kostele a pravoslavném chrámu. Tvůrčími dílnami a výstavami v městském muzeu, koncerty a výstavami v Multifunkčním centru L’Art a na nádvoří, či na sále lanškrounského zámku.

kamera na náměstí stacionární     dynamickáCvičení

Tělovýchovná jednota Cotkytle Vás zve na sportovní aktivity. Cvičení pro děti, cvičení pro ženy, florbal. Začíná se v pondělí 25. listopadu a poté každé pondělí.Keramický kroužek

Po prázdninách byla obnovena činnost keramického kroužku. Je možné se hlásit u slečny Valentové na základní škole. Kroužek je rozdělen na dvě kategorie - kroužek pro děti a kroužek pro dospělé.
archiv


webkamera

kalendář

počasí

Počasí