Menu
Obec Cotkytle
ObecCotkytle

Úplná uzavírka silnic II/368 a III/3684 ul. Školní ve městě Štíty

Úplná uzavírka silnic II/368 a III/3684 ul. Školní ve městě Štíty 1

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnic II/368 ul. Školní a III/3684 ul. Školní ve městě Štíty.

Termín uzavírky: od 14. 11. 2022 do 8. 12. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930279, 932274, 932287 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Plánované termíny pro průjezd, resp. vyloučení BUS ze stavebního úseku:

Stavební úsek na silnici II/368 Štíty – Cotkytle

  • 14. 11. 2022 – 17. 11. 2022 (Po – Čt) vyloučen BUS ze stavebního úseku od 7:15 hod. do 16:00 hod.
  • 18. 11. 2022 (Pá) vyloučen BUS ze stavebního úseku od 7:15 hod. do 24:00 hod.
  • 19. 11. 2022 – 20. 11. 2022 (So – Ne) vyloučen BUS ze stavebního úseku od 00:00 hod. do 24:00 hod.
  • 21. 11. 2022 (Po) vyloučen BUS ze stavebního úseku od 7:15 hod. do 24:00 hod.
  • 22. 11. 2022 – 23. 11. 2022 (Út – St) vyloučen BUS ze stavebního úseku od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Stavební úsek na silnici III/3684 Štíty – Jedlí

  • 14. 11. 2022 – 23. 11. 2022 vyloučen BUS ze stavebního úseku od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Od 24. 11. 2022 průjezd BUS stavebním úsekem bez omezení oběma směry Cotkytle po II/368 i Jedlí po III/3684.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Ve výše uvedených termínech úplné uzavírky silnice II/368 ul. Školní ve Štítech směr Cotkytle – s vyloučením BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze Štítů obousměrnou objízdnou trasou I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ, kde se otočí v prostoru před OÚ – III/3681 Štíty, místní část Crhov a dále ve svých trasách směr Jedlí dle platných jízdních řádů.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila; Štíty,samota; Štíty,škola nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávky Štíty,Crhov,rest.; Jedlí,záv. budou obsluhovány pouze vybranými spoji v omezeném rozsahu.

Mimo výše uvedené termíny s vyloučením BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávky Jedlí,záv.; Štíty,samota; Štíty,škola budou obsluhovány pouze vybranými spoji v omezeném rozsahu.

V termínu od 14. 11. 2022 do 23. 11. 2022 – úplná uzavírka silnice III/3684 ul. Školní ve Štítech směr Jedlí – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny ze Štítů obousměrnou objízdnou trasou II/368 ul. Školní, ul. Cotkytelská – II/368 Cotkytle – III/3681 Štíty, místní část Crhov – III/3681 do zastávky Jedlí,záv. a dále ve svých trasách směr Jedlí dle platných jízdních řádů. Případně budou spoje v úseku Štíty – Cotkytle trasovány dle varianty úplné uzavírky silnice II/368 – včetně BUS, viz výše.

Vybrané spoje budou ze silnice II/368 (ze směru Svébohov – Hor. Studénky) provádět závlek po silnici III/3681 do obce Jedlí s obsluhou zastávek Jedlí,u kříže (případně Jedlí,záv.), u kterých se otočí – stejnou trasou zpět na II/368 Horní Studénky, Štíty – I/43 Štíty do zastávky Štíty,nám.

Zastávky Štíty,Crhov,rozc.; Štíty,pila nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávky Štíty,Crhov,rest.; Jedlí,záv.; Štíty,samota; Štíty,škola budou obsluhovány pouze vybranými spoji v omezeném rozsahu. 

V plánovaném termínu od 24. 11. 2022 – úplná uzavírka silnic II/368 ul. Školní (směr Cotkytle) a III/3684 ul. Školní (směr Jedlí) ve Štítech – mimo BUS

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení


Základní popis změn v připravovaných výlukových jízdních řádech:

Linka 930279

Sp. č. 5 bude veden ze Štítů objízdnou trasou I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ.

Sp. č. 10 bude veden z Cotkytle do zastávky Štíty,Crhov,dol.konec, u které se otočí zpět do Cotkytle a dále objízdnou trasou III/3685 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – I/43 Horní Heřmanice, Štíty až do zastávky Štíty,nám.

Sp. č. 7 bude ze silnice II/368 (ze směru Svébohov) provádět závlek po silnici III/3681 do obce Jedlí s obsluhou zastávek Jedlí,u kříže Jedlí,záv., u které se otočí – stejnou trasou zpět na II/368 Horní Studénky, Štíty – I/43 Štíty do zastávky Štíty,nám. a dále ze Štítů objízdnou trasou I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ.

 

Linka 932274

Spoje budou ze silnice II/368 (ze směru Svébohov, nebo Hor. Studénky) provádět závlek po silnici III/3681 do obce Jedlí s obsluhou zastávek Jedlí,u kříže (případně Jedlí,záv.), u kterých se otočí – stejnou trasou zpět na II/368 Horní Studénky, Štíty – I/43 Štíty do zastávky Štíty,nám.

Spoje č. 1, 11, 2, 12 budou obsluhovat v Jedlí i zastávku Jedlí,záv.

Sp. č. 1 bude ve Štítech zkrácen a ukončen v zastávce Štíty,nám.

Sp. č. 2 nebude ve Štítech začínat v zastávce Štíty,škola, ale v zastávce Štíty,nám.

 

Linka 932287

Sp. č. 1 bude veden ve své trase z Cotkytle do Štítů.

Sp. č. 401 (nový spoj v termínu 22. 11. – 23. 11.) bude z Cotkytle veden objízdnou trasou III/3685 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – I/43 Horní Heřmanice, Štíty do zastávky Štíty,nám. Štíty,nový záv.

Sp. č. 3 bude veden ve své trase z Cotkytle do Štítů a ve Štítech prodloužený až do zastávky Štíty,záv.

Sp. č. 403 (nový spoj v termínu 22. 11. – 23. 11.) bude z Cotkytle veden objízdnou trasou III/3685 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – I/43 Horní Heřmanice, Štíty až do zastávky Štíty,záv.

Sp. č. 7 bude z Cotkytle veden objízdnou trasou III/3685 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – I/43 Horní Heřmanice, Štíty do zastávky Štíty,nám. Štíty,nový záv.

Sp. č. 11 bude veden ve své trase z Cotkytle do Štítů.

Sp. č. 411 (nový spoj v termínu 18. 11. – 23. 11.) bude z Cotkytle veden objízdnou trasou III/3685 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – I/43 Horní Heřmanice, Štíty do zastávky Štíty,nám.

Sp. č. 2 bude veden ve své trase Štíty – Jedlí.

Sp. č. 402 (nový spoj v termínu 22. 11. – 23. 11.) bude veden ze Štítů do Jedlí objízdnou trasou I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ. a dále přes místní část Štítů Crhov do Jedlí.

Sp. č. 6 bude ze silnice II/368 (ze směru Hor. Studénky) provádět závlek po silnici III/3681 do obce Jedlí s obsluhou zastávek Jedlí,u kříže Jedlí,záv., u které se otočí – stejnou trasou zpět na II/368 a dále směr Svébohov a Zábřeh.

Sp. č. 10 bude ve Štítech zkrácen a začínat až ze zastávky Štíty,nám. ze silnice II/368 (ze směru Hor. Studénky) bude provádět závlek po silnici III/3681 do obce Jedlí s obsluhou zastávek Jedlí,u kříže Jedlí,záv., u které se otočí – stejnou trasou zpět na II/368 a dále směr Svébohov a Zábřeh.

Sp. č. 12 bude veden ze Štítů do Jedlí objízdnou trasou I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ. a dále přes místní část Štítů Crhov směr Zábřeh.


V termínech, kdy ze stavebního úseku na silnici II/368 ul. Školní bude vyloučena i autobusová doprava, nebude zastávka Štíty,škola obsluhována s náhradou v zastávce Štíty,nám.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem silnice II/368 je vedena i linka 700950 dopravce BusLine Pardubicko s.r.o., která bude vedena po výše uvedené objízdné trase ze Štítů I/43 Horní Heřmanice (PAK) – I/43 Horní Heřmanice, místní část Chudoba – III/3685 Cotkytle – II/368 do zastávky Cotkytle,ObÚ.

Přílohy

Výlukový jízdní řád 930279 Šumperk-Zábřeh-Jedlí-Cotkytle

Výlukový jízdní řád 930279 Šumperk-Zábřeh-Jedlí-Cotkytle.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,01 kB

Výlukový jízdní řád 932274 Zábřeh-Svébohov-Jedlí-Štíty

Výlukový jízdní řád 932274 Zábřeh-Svébohov-Jedlí-Štíty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,11 kB

Výlukový jízdní řád 932287 Zábřeh-Svébohov-Jedlí-Cotkytle-Štíty

Výlukový jízdní řád 932287 Zábřeh-Svébohov-Jedlí-Cotkytle-Štíty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,96 kB
Datum vložení: 11. 11. 2022 16:46
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 16:53
Autor:

Aktuálně

Svoz odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30
1 2 3 4

Webkamera

Webkamera

Záchranný kruh

Svátek

Svátek má René

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.

Pranostika na akt. den

Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 28. 11. 2022
zataženo 2 °C 0 °C
úterý 29. 11. zataženo 3/0 °C
středa 30. 11. zataženo 4/0 °C
čtvrtek 1. 12. oblačno 5/0 °C